Podelitev v Jazz klubu

Podelitev bronaste medalje za Laški rizling SJI 2002. Priznanje nam v Ljubljani podeli takratni ameriški veleposlanik g. Johny Joung.